Başbakan Recep Tayyib Erdoğan?ı nasıl bilirsiniz?

03
Apr 2012
  • PDF
03 Apr 2012

 

Başbakan Recep Tayyib Erdoğan?ı nasıl bilirsiniz?

Başbakan Recep Tayyib Erdoğan?ı nasıl bilirsiniz? Bu soru cenaze namazı kılınana mevtalar adına sorulsa da diriler içinde dillendirilmesinin önünde hiçbir beis yok hatta elzemleştiren envai çeşit haklı/tarihi/gelecekle alakalı cihetleri/dayanakları da var. Burada başbakan Erdoğan?ın siyaset arenasının bir aktörü olmasının hususunda başbakanlık makamına yerleşmesinde sonraki kimi karakteristik niteliklerine değinilecektir. Zira siyaset literatürüne yenilikler kattığı gibi kitlelere büyük/?büyüleyici? hedefler göstererek gündemi yönetmedeki mahareti başbakanın vurgu/duruş/sunum/ilkeler dünyasını anlamaya mecbur bırakıyor. İnsan tanınmadan zihniyeti çözülemez. Başarılarsa, genelden ziyade detaylarda gizlidir.

 

Recep Tayyib Erdoğan, İslam kültürü ağırlıklı bir aile/sosyal çevrede yetişmiş olup, aldığı sayesinde de, bu alanda iç temelini oluşturmaya çalışmıştır.  Toplumsal düzlemde muhafazakâr tandanslı siyasetçilere ilgi gösterilmiş/aktif görevler alabileceği yapılanmalara katılmış ve savunduğu fikirler doğrultusunda, izlediği yol itibariyle de kısa sürede başarı basamaklarını tırmanmıştır. Hırsı/son sözü söyleme yanlısı belirgin vasfı/organizatör boyutu inde bulunduğu oluşumlarda kendisine karizmada kazandırarak baskın bir hava yakalamayı da becermiştir. İşte son on yıldır ülke gündeminde yaptığı işlerinin/beyanlarının/açılımlarının her zerresinde o karizmatik dışa vurumları tecelli etmektedir.

Recep Tayyib Erdoğan?ı Turgut Özal?dan bile çok sevilen bir lider haline getiren nedir? Açıkçası bu suale, kişilere ait bilançolar çıkartıp karşılaştırmalara girmeden, verilebilecek en kestirme cevap ?Türk halkının görüp duymak ve sıcaklığını hissetmek istediği manevi değerleri doğal ve güvenilir bir formda verebilmesidir? olmalıdır. Bu çıkarım farklı kesimlere mensup insanların anket sorularına verdikleri cevapların ortalamasıdır ve tarafsız bir gözle/akılla bakıldığında da, yukarıdaki tespite küllen katılmamakla beraber, doğruları içerdiği de söylenebilir. Halktan biri gibi konuşması/davranması/?milleti hükümran devlete ezdirmemedeki hassasiyeti?/?kronik sorunları iktidarı süresince süratle çözüm yoluna sokarak kitlelerin kalbine umut oluşturması? ve de? uluslar arası platformda İslami söylem merkezli sert mesajlar verirken, Filistin?in işgalcilerini hedefe koyması toplumu kendine bağlamaktadır. Bu sayılan parametrelerin birde arka planları olup egemen küresel güçlerin işe yararlığı bağlamında okumalardan geçirilmelerinin şart bildirilmelidir. Çünkü gerçek her zaman görünenden ibaret olmayabilir.

Bu ülkenin gerçek sahibi benim ama hor/hakir/sıradan bir varlık gibi algılanmaktan/bu tarz uygulamalara maruz kalmaktan kurtulamayacak mıyım noktasındaki halklar sevgiye/seviye yükseltilmesine/siyasetçilerin candan sarmalarına muhtaçlık hissetmekteler. ? Baba? ?Ana? kavramlarıyla da özdeşleştirilmiş bir devlet geleneğine ilişkin yazılıp çizilenler, insanlarda hiç şüphesiz devlet/devleti temsil makamı ve kurumları bizim sığınağımızdır tasavvurunu da üretmiştir. Osmanlı hanedanlığının bütünüyle tarihe gömülmesinden arta kalan siyasi mirası reddederek darbeyle/baskıyla/kitlesel idamlarla kurulan T.C bugüne kadar topluma üvey evlat muamelesi yapmadı mı? Devlet elit/aristokratik/şatafat içerisinde yüzmeye teşne ve halklardan/dertlerinde kopuk batılı medeniyete entegreye koyulmuş tepeden bakan zümrelerin elinde bir zulüm mekanizmasına dönüşmüştü.

Kap kapanlık siyasi bir süreçten geçilerek, bu vasat gelen ve her çeşit mezalimi yaşamış halklar elbette, başını okşayan/sofrasında beraber yemek yiyen/dini inançlarına saldırmadığı gibi amelende tatbikatını yapan bir başbakan portresi karşısında yumuşar/yönelişini merhametli kabul ettiği yöne-insana has kılar. Bu manada vakalara, toplumun müşterek tarih/sosyoloji/psikoloji/beklenti zaviyelerinden nazar edildiğinde başbakan Erdoğan/Ak Parti ve kadroları jakoben Kemalistlerin tekelinde şekillendirilen yakın dönem tarihinde ?açılmış bir ak sayfa?/ferahlık adası/devletin toplumla barışması/devletin ötekisi değil öznesi olma şıklarına karşılık gelecektir. Seçmenin AK partiyi üç dönemdir iktidar koltuğundan atmaması bir yana, halen inanıp yönetimlerinde sorumlu tutması ayrıyeten incelenmelidir de. Siyasette özelliklede iktidarda geçirilen her an yeni yıpranmaları/kirlenmeleri/açıkları/büyük hataları da doğurur. Fakat ülke nüfusunun yarısının itimadı kazanıldığındaysa mezkûr riskler asgari düzeylere çekilir ve müsamahada artar. Ak parti başbakan Erdoğan üzerinden sevilmekte/benimsenmekte/dayanma gücü korunmaktadır. Nefret edilen bir muhalefet bloğunun varlığı ise AK partinin/başbakan Erdoğan?ın işlerini kolaylaştırırken/sempatiyi de hanelerine kaydettirmektedir.

Kitleler yararlını kanatanları değil satanları baş tacı yapar. Hayallerini soyut âlemden gerçekle dünyasına taşıyanları/tattıranları buldumu da bırakmaz! Başbakan Erdoğan Türk halkını çoğunun rüyalarının mücessem hali olabilir mi?

Necdet Yüksel/  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

LAST_UPDATED2

You are here Home